День пожилых людей

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции  постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей (International Day of Older Persons), с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. Праздничные мероприятия на День пожилого человека в некоторых странах весьма разнообразны.  ОАО «Чакан ГЭС» ежегодно поздравляет работников пожилого возраста, а также ветеранов энергетики, отработавших в ОАО «Чакан ГЭС», оказывает своё почтение людям старшего поколения, им старается уделить внимание и подарить то, от чего на душе становится приятно.

Уважаемые энергетики, в Международный день пожилых людей ОАО «Чакан ГЭС» желает вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием родных, заботой и душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживаете уважения, достатка и благополучия.

Счастья вам!

1990-жылы 14-декабрда БУУнун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн резолюциясы менен улгайган адамдардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу максатында 1-октябрды Эл аралык карылар күнү деп токтом кылган (International Day of Older Persons). Карылар күнүнө карата майрамдык иш-чаралар кээ бир өлкөлөрдө кыйла ар түрдүү.  «Чакан ГЭС» ААК карыларды жана “ЧаканГЭС” ААКда иштеп кеткен ардактуу эс алуудагы энергетиктерди бул саамалык менен жыл сайын куттуктап, аларга урмат көрсөтүп, көңүл буруп, жагымдуу белектерин берип келет.

Урматтуу энергетиктер, Эл аралык карылар күнүндө «Чакан ГЭС» ААК сиздерге бактылуу көз ирмемди, ийгилик жана адамдык бакыт каалайбыз. Ар бириңер жакын туугандарыңыздардын мээримине, колдоосуна, камкордугуна бөлөнүп жүрө бергиле. Сиздерге дөөлөттү карылык, бекем ден соолук жана жан дүйнө тынчтыгын каалайбыз. Өрнөктүү өмүр, чоң эмгегиңер үчүн кадыр-баркка, сый-урматка татыктуусуңар.

Бактылуу болгула!

Дата

Окт 01 2018

Время

08:00 - 18:00
Категория